Informator technologiczny Maluno F1- Zbalansowana uprawa #3 System korzeniowy

System korzeniowy a odporność roślin na wysokie temperatury i wysokie HD


Jednym z najważniejszych procesów fizjologicznych jest transpiracja, dzięki której rośliny rosnąc w pełnym słońcu utrzymują optymalną temperaturę tkanek w liściach. Na efektywność procesu transpiracji oprócz kondycji liści i łodygi ma wpływ również wielkość i sprawność systemu korzeniowego, który musi pobrać duże ilości wody, aby pokryć jej utratę w procesie intensywnej transpiracji w okresie upalnego dnia, czasami ponad 3l na roślinę. Jeśli w poprzednich okresach uprawy nie zadbaliśmy o optymalny rozwój systemu korzeniowego w całym profilu maty, a korzeń poprzez niewłaściwą strategię nawadniania (np. za duże dawki) rozbudował się tylko w dolnej części maty, to musimy mieć świadomość, że nasza uprawa będzie bardziej narażona na negatywne skutki działania wysokich temperatur w okresie lata.  W większości upraw odmiany Maluno system korzeniowy jest w dobrej kondycji, do czego też przyczyniła się wspomniana wyżej pogoda i dostępność światła, ale również siła wzrostu tej odmiany. Mimo to należy w nadchodzącym okresie zwracać większą uwagę, na jakość systemu korzeniowego, aby nie osłabić go teraz przed nadejściem pełni lata. Aby zachować silny system korzeniowy trzeba prowadzić dobrą strategię nawadniania. Teraz zwracamy uwagę na EC najlepiej, jeśli będziemy trzymać stabilne wartości w macie na poziomie 4,5 -5 EC. Najlepszym narzędziem do redukcji EC w macie jest odpowiedni przelew (25%) w ciągu dnia najlepiej miedzy 12-14. W tym okresie możemy podać dużo wody bez ryzyka zatopienia systemu korzeniowego. Częstym błędem jest zbyt obfite nawadnianie pod koniec dnia i pozostawianie wysokiej wilgotności maty przed i po zachodzie słońca. Odmiana Maluno wymaga obfitego nawadniania w ciągu dnia i nie lubi zbyt późnego podawania wody pod koniec nawadniania. Jeśli stwierdzimy, że zbyt szybko zakończyliśmy podlewanie i spadek wilgotności w macie jest za szybki lepiej wykonać podlewanie nocne niż podać wodę zbyt późno. Objawy i negatywny wpływ złej strategii nawadniania widać bardzo szybko na roślinach tej odmiany. Negatywny wpływ na roślinę ma zbyt duże uwodnienie tkanek pod koniec dnia (woda została pobrana, ale roślina zakończyła już intensywną transpirację i nadmiar wody pozostał w tkankach) jak i za wysoka wilgotność maty pod koniec dnia, to w tym okresie długo stojąca woda, która szybko traci rozpuszczony w niej tlen powoduje podduszenie systemu korzeniowego. W ciągu dnia (w południe) nawet, jeśli podajemy dużo wody uzyskując 25% przelewu i wilgotność mat na poziomie 70% to pobór i wymiana wody w strefie korzeniowej jest wystarczająco duża, żeby dostarczyć wymagane ilości tlenu do korzeni.  Na niektórych uprawach odmiany Maluno zaobserwowano silniejsze niż w innych przypadkach opadanie niedojrzałych owoców. Analizując te przypadki uważamy, że zjawisko to nasilało się właśnie w uprawach gdzie przy strategii nawadniania popełniono najwięcej błędów, z których najpoważniejszy to zbyt późne podawanie wody.

 

Optymalnie rozbudowany system korzeniowy w uprawie odmiany Maluno na matach Exact Air, zdjęcie wykonano 27/04/2019. 

 

Podziel się tym wpisem