Informator technologiczny Maluno F1 - Zbalansowana uprawa #3   Warunki pogodowe

Warunki pogodowe w maju i czerwcu


Warto krótko podsumować warunki uprawy, z jakimi mieliśmy do czynienia w bieżącym sezonie w okresie kwiecień maj. Pod względem radiacji można powiedzieć, że rok jest dobry w pasie Kalisz – Warszawa radiacja była sumarycznie na poziomie zeszłego roku. Nie było w zasadzie okresów o niskiej radiacji, pochmurnych utrzymujących się powyżej 3 dni, co zawsze wpływa negatywnie na dynamikę wzrostu i plonowania. Dni i noce były i są jednak chłodne, co oczywiście powoduje większe zużycie energii na ogrzewanie, ale z drugiej strony ułatwia sterowanie klimatem a co za tym idzie wzrostem roślin, przy poziomie radiacji, jaką mieliśmy w omawianym okresie. Jedyną rzeczą, która utrudniała prowadzenie uprawy były dni (a nawet dłuższe okresy) o silnym wietrze, przy dość słonecznej pogodzie. W wielu obiektach utrudniało to wietrzenie a słońce przy prawie bezchmurnym niebie szybko nagrzewało wnętrze szklarni. Taka sytuacja prowadziła do powstawania niekorzystnego dla pomidora klimatu w szklarni „podduszenie”. W niektórych uprawach objawy takiego niekorzystnego klimatu najbardziej są widoczne w postaci, jakości gron, kwiatów i wiązania owoców, nie ma jednak dużych strat, których tak dynamiczna odmiana jak Maluno by nie mogła nadrobić. W uprawach gdzie producenci ustawiają wietrzenie w godzinach wczesnych bardzo blisko linii grzania podnosząc temperaturę na dzienną (ograniczając jednak procent otwarcia wietrzników - unikniecie zbyt intensywnego wietrzenia) nie było większych problemów z nieprawidłowym klimatem w ciągu nawet wietrznego i słonecznego dnia. Takie ustawienie wietrzenia (klimatu) w okresie podnoszenia temperatury z nocnej na dzienną i w okresie porannym jest bardzo korzystne i zalecane w nadchodzącym okresie dla odmiany Maluno. Korzystnie to wpływa na wzrost roślin jak i na zdrowotność uprawy (walka z szarą pleśnią). Przy odmianie Maluno nie rezygnujmy zbyt szybko z minimalnej temperatury rur ogrzewania. Taką minimalną temperaturę rur ogrzewania warto utrzymać od godziny około 4 do przynajmniej 10. Takie ustawienia jak opisane powyżej wietrzenie i utrzymanie minimalnej temperatury rur w tym okresie przyniosą bardzo dobre efekty uprawowe, przewyższające ewentualne oszczędności.

Podziel się tym wpisem