Najważniejsze elementy uprawy w marcu i kwietniu – strategia klimatu

Strategia klimatu


Nadchodzący czas to bardzo ważny okres w uprawie, często decydujący o efektach ekonomicznych całego sezonu. W marcu i kwietniu mamy coraz dłuższe dni, ze zwiększającą się radiacją. Rośliny budują swoją masę wegetatywną zwiększając liczbę zawiązanych owoców (zwiększające się obciążenie roślin). Po okresie ukorzeniania roślin w matach i obniżaniu wilgotności mat po zawiązaniu 4 grona, należało podnieść wilgotność i zminimalizować stres wodny, który do tej pory stosowaliśmy do kontroli wzrostu roślin. W tym okresie, jeśli tylko nie mamy do czynienia z deficytem radiacji, mamy pełną kontrolę nad klimatem w szklarni, a co za tym idzie wzrostem roślin. W okresie tym bardzo ważny jest aktywny klimat o którym wielu ogrodników zapomina z uwagi na łatwość utrzymania zadanych temperatur w szklarni (szczególnie przy wyższych temperaturach na zewnątrz) i dlatego jednym z podstawowych elementów aktywnego klimatu jest minimalna temperatura rur w ciągu dnia, od wczesnych godzin porannych, kiedy zaczynamy podnosić temperaturę (45°C). Energia świetlna pochodząca ze słońca jest przez rośliny wykorzystywana w fotosyntezie, ale procentowo jest to dość mała część. Większość energii docierającej do powierzchni liści indukuje transpirację i ogrzewa powierzchnię liści. W marcu i kwietniu możemy mieć do czynienia z radiacją, która będzie na pograniczu deficytu i tu ważna jest energia, którą dostarczamy roślinom poprzez ogrzewanie. Energię tą wykorzystujemy do pobudzenia transpiracji roślin, co oznacza grzanie i wietrzenie (aktywny klimat). Wielu ogrodników kierując się chęcią oszczędności, ogranicza wietrzenie redukując jednocześnie dostarczaną do układu ilość energii. Ma to bardzo duże znaczenie i negatywny wpływ na wzrost oraz szybkość rozwoju roślin w tym okresie. Nie dogrzanie uprawy (chodzi o mniejsze zużycie ciepła a nie o utrzymanie zadanych temperatur) wpływa na ilość i jakość wczesnego plonu.

W omawianym okresie bardzo ważne jest sterowanie temperaturą średniodobową i dostosowanie jej do ilości światła, pamiętając, że niskie temperatury średniodobowe to wolniejszy rozwój roślin, zbyt wysokie temperatury to z kolei osłabianie wigoru roślin które z każdym dniem są bardziej obciążone owocami. Oprócz temperatury średniodobowej bardzo istotnym narzędziem do sterowania rośliną jest dobowy przebieg temperatury. Dzięki odpowiedniemu sterowaniu przebiegiem temperatury możemy wywierać wpływ na dystrybucję asymilatów w roślinie oraz szybkość rozwoju poszczególnych części rośliny.

Podziel się tym wpisem