2018-01-31

Uprawy doświetlane

Jest to ponad 700 ha a niemalże wszystkie nowe inwestycje są wyposażone w dodatkowe oświetlenie asymilacyjne.

 

W Polsce producenci również z zainteresowaniem myślą o uprawach doświetlanych. Pojawiają się większe i mniejsze powierzchnie upraw doświetlanych. Dużym ograniczeniem jest w wielu przypadkach brak dostępności odpowiednio wysokiej mocy łącza energetycznego. Alternatywą jest stosowanie technologii lamp LED jednak już dawno dokładnie wyliczono ze stosowanie wyłącznie lamp LED jest ekonomicznie nie uzasadnione pomijając dodatkowe problemy z utrzymywaniem odpowiedniego klimatu - rozkładu temperatur w szklarni. Zastosowanie wyłącznie lamp LED z powodu ze nie emitują ciepła, utrudnia odpowiednie sterowanie uprawą, z kolei stosowanie technologii mieszanej z zastosowanie lamp sodowych i LED jest bardzo ciekawym rozwiązaniem ale nadal w polskich warunkach wymaga dużej mocy łączy energetycznych.

 

Technologie się rozwijają a temat upraw doświetlanych jest i będzie nadal bardzo aktualny. Producenci poszukują rozwiązań oraz wiedzy o technologii upraw doświetlanych.

 

https://twitter.com/SyngentaBE_PG/status/796390459451080704

Odmiana Belido czerwone cherry, uprawa w Belgii