Wyniki doświadczeń pomidorów malinowych w uprawie doświetlanej.

12.03.2021


Pomidorów malinowych nie uprawia się w Holandii, jednak na potrzeby rynku polskiego prowadzone są doświadczenia nad nowymi odmianami malinowymi. Prace prowadzone są w stacji badawczo rozwojowej firmy Syngenta o nazwie Tomato Vision, a ich wyniki przedstawił nam Arthur van Marrewijk, specjalista rozwoju produktu, który obserwował testowane odmiany w trakcie całego okresu produkcyjnego.

Doświadczenia prowadzone są w nowej szklarni o wysokości 7m z zastosowaniem lamp sodowych, które dostarczają ponad 13000 lux-ów. Sadzenie roślin odbyło się 25 sierpnia ubiegłego roku i standardowo zastosowano rośliny szczepione dwupędowe. Od końca września zaczęto stopniowo uruchamiać doświetlanie uprawy, stosownie do rozwoju gron i obciążenia rośliny. Od początku listopada rośliny były już doświetlane przez maksymalny możliwy czas tj. 18 godzin na dobę. Od końca lutego stopniowo zmniejsza się ilość sztucznego światła dostarczanego roślinom w taki sposób, aby suma radiacji światła naturalnego i sztucznego była przynajmniej 1500J/cm2/dzień. Rośliny zostały posadzone w typowym dla produkcji szklarniowej zagęszczeniu 2,5 wierzchołka/m2, natomiast w pierwszym tygodniu stycznia wypuszczono dodatkowy pęd, zwiększając zagęszczenie do 3,1 rośliny/m2. Od samego początku grona regulowano do 4 owoców. Natomiast w okresie największego obciążenia roślin i deficytu światła (10.11-10.01) zmniejszono ilość owoców na nowych gronach do 3 szt.. Po tym okresie grona były ponownie regulowane do 4 owoców.

W prowadzonym doświadczeniu z nowymi odmianami wyróżnia się nowa odmiana Maturbo(8K16153). W trakcie prowadzonych prac zaobserwowano, że nowa odmiana jest nieco szybsza i ma znacznie lepsze wiązanie w porównaniu do odmiany kontrolnej. Jednak największa różnica to waga owoców, gdzie w przypadku Maturbo masa owoców w stosunku do odmiany kontrolnej jest aż o 18% wyższa. To przekłada się na plon, który liczony do  19 lutego wynosił 21,8kg/m2 dla Maturbo oraz 18,7kg/m2 dla kontrolnej odmiany. Występowanie suchej zgnilizny wierzchołkowej zaobserwowano u obu odmian. Jednak w przypadku Maturbo ilość uszkodzonych owoców była zdecydowanie mniejsza. Na podstawie dotychczasowych obserwacji doświadczenia można zakładać, że zagęszczenie roślin dla odmiany Maturbo mogłoby być jeszcze zwiększone i zaczynać się od 2,8 wierzchołka/m2, a docelowo od stycznia wraz z wypuszczonym pędem mogło być zwiększone do 3,3 – 3,5 wierzchołka/m2 w zależności od typu szklarni i dostępnego światła.

Podziel się tym wpisem